Họ và tên: NGÔ THỊ HƯƠNG TRANG
Số báo danh: 215
Năm sinh: 1989
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 155cm
Giới thiệu:
- NGHỀ NGHIỆP: Chủ Tịch Học Viện Đào Tạo Doanh Nhân Thành Công (CSA)
- SỞ THÍCH: Đọc sách
- CHÂM NGÔN SỐNG: Tự do đến từ trí tuệ.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0